\ Wie zijn geschiedenis niet kent is veroordeeld om die opnieuw te beleven. \

Wie zijn wij?

Als bestuurders treden op: ir. Johann Grunbauer, drs. Klaas van der Horst en dr. Sybe Schaap.

 

Voorzitter Johann Grünbauer is ondernemer en heeft diverse ervaringen opgedaan in het communistische Tsjecho-Slowakije en in het huidige Tsjechië. In 1984 publiceerde hij (met twee anderen) het boek Wat Charta '77 werkelijk heeft gezegd. Verder heeft hij het onlangs uitgekomen boek Dissidenten en Vredessjoemelaars. Memoires van een rechtse '68er over Charta '77 geschreven. Charta '77 was destijds een mensenrechtenbeweging, bekend geworden doordat Václav Havel (die later president van Tsjechië is geweest) enkele keren woordvoerder ervan is geweest. 

 


Secretaris Klaas van der Horst is historicus en Ruslandkundige. Hij werkt als journalist en heeft zich veel bezig gehouden met de geschiedenis van het totalitarisme.

 

 


Sybe Schaap heeft ervaringen opgedaan in de toenmalige communistische Oostbloklanden, onder meer in Tsjecho-Slowakije en in Roemenië. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft hij onder meer huiskamercolleges gegeven in Praag. Hij is verbonden aan de Karelsuniversiteit in Praag en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sybe Schaap is ook senator voor de VVD in de Eerste Kamer.

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers

 

Dr. Mees ten Oeverlaan 29

3648 XA Wilnis

The Netherlands

 

Tel +31 297 288 250

Mob +31 655 117 696

E-mail info@sgtrs.nl

Web www.sgtrs.nl

 

KvK: 30281102

Bankrekening: 1548.65.958

(t.n.v. SGTRS)

IBAN: NL07RABO0154 8659 58

BIC: RABONL2U

 

ANBI-status toegekend