\ Wie zijn geschiedenis niet kent is veroordeeld om die opnieuw te beleven. \

The Dutchbat Museum Papers

Eerder dit jaar kwam het Dutchbatmuseum in Srebrenica eindelijk gereed. Over dit museum is veel te doen geweest. De financiële stukken ervan zijn hier nu voor iedereen in te zien.

 

Na een klein jaar vertraging is op 9 februari 2017 in Bosnië een Nederlands museum geopend over de val van Srebrenica. Er is veel te doen geweest over dit zogenaamde Dutchbatmuseum. Zo werd de Bosnische gemeenschap in Nederland niet betrokken bij de ontwikkeling ervan. Daarnaast heeft de oud-burgemeester van Srebrenica zich herhaaldelijk beklaagd over de financiële gang van zaken: Nederlandse hulporganisaties zouden zich met dit project verrijken met geld bestemd voor Srebrenica. 

 

 

Edwin Giltay, auteur van De doofpotgeneraal, heeft op 28 april 2017 met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur bij minister Koenders van Buitenlandse Zaken alle informatie opgevraagd over de financiering van dit project. Wij van SGTRS hebben dit informatieverzoek medeondertekend. 

 

Na maanden vertraging hebben we op 2 augustus 2017 in 69 documenten (totaal 614 pagina's) ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij achten het een goede zaak deze stukken breder te verspreiden, en raden iedereen aan zelf te grasduinen: hebben Nederlandse hulporganisaties zich inderdaad verrijkt met geld bestemd voor Srebrenica?

 

Enkele documenten blijken niet leesbaar door een te grove resolutie. Op 28 augustus 2017 is er daarom een bezwaarschrift verstuurd, waarin de kwestie van de onleesbaarheid van de betreffende documenten is genoemd, maar ook enkele andere zaken. Het bezwaarschrift vindt u hier

In vervolg op ons bezwaarschrift zijn wij uitgenodigd voor een hoorzitting, die op 16 september heeft plaatsgevonden. Wij hebben een goed gesprek gehad. Een gespreksverslag zal ons worden toegestuurd. Vooruitlopend op dit verslag heeft men ons verbeterde scans toegezonden. Deze staan onderaan deze webpagina. 

 

Het dossier vindt u hier in 4 delen.

N.B. Vanaf 15 augustus 2017 staan de documenten in de volgorde van de inventarislijst. 

 

De inventarislijst van de 69 documenten staat hier.

 

Deel 1 (de pagina's 001 - 180) staat hier

Documenten nummers 1 t/m 3 

 

Deel 2 (de pagina's 181 - 383) staat hier.

Documenten nummers 4 t/m 34

 

Deel 3 (de pagina's 384 - 573) staat hier.

Documenten nummers 35 t/m 57

 

Deel 4 (de pagina's 574 - 614) staat hier.

Document nummers 58 t/m 69. 

 

NB. Doornummering van de pagina's aan de onderkant (van elke pagina).

 

De nu goed gescande pagina's vindt u hier.

 

 


Gepubliceerd op 3 augustus 2017 - Terug naar de categorie Documenten

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers

 

Dr. Mees ten Oeverlaan 29

3648 XA Wilnis

The Netherlands

 

Tel +31 297 288 250

Mob +31 655 117 696

E-mail info@sgtrs.nl

Web www.sgtrs.nl

 

KvK: 30281102

Bankrekening: 1548.65.958

(t.n.v. SGTRS)

IBAN: NL07RABO0154 8659 58

BIC: RABONL2U

 

ANBI-status toegekend