\ Wie zijn geschiedenis niet kent is veroordeeld om die opnieuw te beleven. \

Het Platform

Bordspel: Vluchten door het IJzeren Gordijn

Het Platform Europese Herinnering en Geweten (www.memoryandconscience.eu) heeft het educatieve bordspel ‘Vluchten door het IJzeren Gordijn’ (Across the Iron Curtain) ontwikkeld. Bedoeld om een idee te krijgen van wat een vlucht vanuit het dictatoriaal geregeerde Oostblok inhield.  SGTRS heeft hieraan meegewerkt. 


Reactie uit Rusland op het oprichten van het Platform

De retoriek uit de Koude Oorlog lijkt weer terug te zijn van weggeweest. Het Platform wordt verweten 'de geschiedenis te herschrijven'.


Het Platform opgericht

Op 14 oktober 2011 hebben 20 organisaties (NGO's en niet NGO's) waaronder SGTRS uit 13 EU-lidstaten het Platform opgericht.


Preambule van de statuten

Deze preambule is en feite een integriteitscode. Het is een belangrijk onderdeel van de statuten. Elke organisatie die lid van het Platform wil worden, moet met deze verklaring akkoord bevonden worden. Deze code heeft al een keer haar relevantie bewezen. De Bulgaarse COMDOS had een aanvraag ingediend om lid te worden van het Platform. Omdat het bekend was dat COMDOS de verklaring nooit zou kunnen ondertekenen gezien het verleden van COMDOS, is op grond hiervan de aanvraag afgewezen.


Statuten van het Platform

Hier de tekst van de statuten in het Engels. De statuten zijn in twee talen opgemaakt. Omdat het Platform onder Tsjechisch recht valt, is de Tsjechische tekst van de statuten bepalend. Bij de oprichting van het Platform moesten alle twintig founding members van hun statuten een beëdigde vertaling verstrekken.


Het Platform breidt uit

Sinds 26 november 2016  zijn er 55 organisaties bij het Platform aangesloten uit 13 EU-lidstaten, Oekraïne, Moldavië, IJSland, Albanië, Canada en de Verenigde Staten. Totaal overzicht van de leden vindt u hier.


Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers

 

Dr. Mees ten Oeverlaan 29

3648 XA Wilnis

The Netherlands

 

Tel +31 297 288 250

Mob +31 655 117 696

E-mail info@sgtrs.nl

Web www.sgtrs.nl

 

KvK: 30281102

Bankrekening: 1548.65.958

(t.n.v. SGTRS)

IBAN: NL07RABO0154 8659 58

BIC: RABONL2U

 

ANBI-status toegekend